enermecamodel

CONTRATOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS

2017

 • TITULO: Seguimento da autorización ambiental integrada e plan de xestión de xurros dunha explotación porcina en A Baloira (Torques, A Coruña)
 • Investigador Principal:  Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
 • Entidad Financiadora : Mª Placeres Fraiz
 • Importe : 3.300€

 

 • TITULO:  Campo demostración estudo eficiencia enerxético en explotación de vacuno de leite.
 • Investigador Principal:  María Dolores Fernández Rodríguez
 • Entidad Financiadora : Consellería do Medio Rural
 • Importe : 1363.64€

 

 • TITULO: Oak and chesnut timber certification in Galician forest
 • Investigador Principal: Pablo Vila Lameiro<
 • Entidad Financiadora : IRISH DISTILLERS LIMITED
 • Importe : 96.000€

 

 • TITULO: Formación para a realización de ensaios en instalacións de muxido.
 • Investigador Principal: Pereira González, José Manuel
 • Entidad Financiadora :  SERVICIOS VETERINARIOS DA PONTENOVA, S.L.P
 • Importe : 500€

 

2016

 • TITULO: Autorización ambiental integrada e plan de xestión de xurros dunha explotación porcina en Altopaso - Sobrado.
 • Investigador Principal: Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
 • Entidad Financiadora : Grupo Altopaso, S.L.
 • Importe : 7.050€

 

 • TITULO:  Estudo, Cálculos e informe sobre desconxelación de fungos en cámara frigorífica baixo varios supostos.
 • Investigador Principal: Magide Ameijide, José Manuel
 • Entidad Financiadora : AVALORA SERVICIOS PERICIALES, S.L.
 • Importe : 325€

 

 • TITULO: Autorización ambiental integrada para unha explotación porcina en Ponteceso (A Coruña)
 • Investigador Principal: ;Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
 • Entidad Financiadora : Porto do Souto S.C.
 • Importe : 5.500€

 

 • TITULO: Ampliación e reforma de explotación porcina en Vilarullo-Curtis .
 • Investigador Principal: Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
 • Entidad Financiadora : General Ganadera Gallega SA.
 • Importe : 9.500€

 

 • TITULO:  Seguimento da autorización ambiental integrada e plan de xestiión de zurros dunha explotación porcina en Altapaso - Sobrado (A Coruña) .
 • Investigador Principal:  Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
 • Entidad Financiadora : Grupo Altopaso, S.L.
 • Importe : 1.800€

 

2015

 • TITULO: Promover a certificación da madeira de carballo galego para a utilización en tonelería
 • Investigador Principal:  Pablo Vila Lameiro
 • Entidad Financiadora : Irish Distillers Limited
 • Anualidades: 2015-2017
 • Importe : 179.000€

 

2014

 • TITULO: Seguimento da autorización ambiental integrada e plan de xestión de zurros dunha explotación porcina en Seteventos, Sarria - Lugo
 • Investigador Principal: Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
 • Entidad Financiadora : Explotaciones Mapar, S.L.
 • Importe : 1.660€

 

 • TITULO: eguimento da autorización ambiental integrada e plan de xestión de zurros dunha explotación porcina en Vizoño - Abegondo .
 • Investigador Principal: Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
 • Entidad Financiadora : EXPORGONDO S.L.
 • Importe : 2.250€

 

 • TITULO:  Reforma de explotación porcina para a adaptación ao benestar animal en Vilarullo- Curtis.
 • Investigador Principal: ;Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
 • Entidad Financiadora : General Ganadera Gallega SA
 • Importe : 4014€

 

2012

 • TITULO: Generación y selección de alternativas para la red de caminos de la ZCP de Nogueira-Meis (Pontevedra) .
 • Investigador Principal: ; Carlos Amiama Ares
 • Entidad Financiadora : Nortagro, S.L.

 

 • TITULO: PRODILACT. Sistema para a redución de custos nas explotacións leiteiras a través da mellora da loxística e trazabilidade na produción e distribución de pensos .
 • Investigador Principal: ; Carlos Amiama Are
 • Entidad Financiadora : Feiraco Piensos, S.L.U.

 

 • TITULO: 
 • Título: Asesoramento técnico para a reforma e ampliación dunha explotación porcina para a adaptación ao benestar animal en Vizoño-Abegondo.
 • Investigador Principal: ; Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
 • Entidad Financiadora : Exporgondo, S.L.

 

2011

 • TITULO: Expediente de legalización de explotación porcina para explotación porcina en Vións, propiedade de Exporgondo, S.L.
 • Investigador Principal: ;Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
 • Entidad Financiadora : Exporgondo, S.L.

 

 • TITULO: Sistema telemétrico e de xestión para a mellora da loxística da recollida do leite nas cooperativas agrarias
 • Investigador Principal: ;Carlos Amiama Ares
 • Entidad Financiadora :  AGACA

 

 • TITULO: Análise de valor aplicado á xestión de proxectos
 • Investigador Principal: ; Carlos Amiama Ares
 • Entidad Financiadora : Nortagro, S.L.

 

2010

 • TITULO: Asesoramento técnico no seguimento da autorización ambiental integrada concedida a Hnos. García Mato, C.B.
 • Investigador Principal: ;Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
 • Entidad Financiadora : Hnos. García Mato C.B.

 

 • TITULO: Asesoramento técnico proceso de obtención da autorización ambiental integrada para a explotación porcina Vidal e Hijos, C.B.
 • Investigador Principal: ; Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
 • Entidad Financiadora : Vidal e Hijos, C.B.J

 

2009

 • TITULO: Deseño e aplicación de técnicas de liderado, planificación, seguimento e control para a consecución de equipos eficaces
 • Investigador Principal: ; Carlos Amiama Ares
 • Entidad Financiadora : Nortagro, S.L.

 

2008

 • TITULO: Estudio de reforma de instalación eléctrica para panadería.
 • Investigador Principal: ;José Manuel Magide Ameijide
 • Entidad Financiadora : Panadería Castañal
 • Importe : 1.024€

 

 • TITULO: : Estudio y proyecto de legalización de instalación de calefacción y ACS.
 • Investigador Principal: ; José Manuel Magide Ameijide
 • Entidad Financiadora : : Foncalsa Distriz S.L.
 • Importe : 847€

 

 • TITULO: Estudio y proyecto de adecuación de sala de calderas para gas natural
 • Investigador Principal: ;José Manuel Magide Ameijide
 • Entidad Financiadora : Fontanería Roís C.B.
 • Importe : 605€

 

2007

 • TITULO: Título: Sistema de xestión telemétrica de operacións mecanizadas en cooperativas agrarias Empresa ou institución: OS IRMANDIÑOS, S.C.G..
 • Investigador Principal: ;Javier Bueno Lema ;
 • Entidad Financiadora :  OS IRMANDIÑOS, S.C.G.

 

 • TITULO: Asesoramento técnico para a redacción e para a posta en marcha dun proxecto de ampliación e de mellora do benestar animal e das condicións ambientais dunha explotación porcina en ciclo pechado en Culleredo (A Coruña)
 • Investigador Principal: ;Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez
 • Entidad Financiadora : Juan Hermida e Outros S.C.J

 

 • TITULO: Proyecto y dirección de obra de instalación centralizada de calefacción y ACS.
 • Investigador Principal: ; : José Manuel Magide Ameijide
 • Entidad Financiadora : Fontanería Roís, C.B.
 • Importe : 605€

 

proepla proepla