Grupo de Investigación GI-1720

Universidad Santiago de Compostela

O grupo de investigación BioMODEM, acrónimo de Modelización, Enerxía e Mecanización en Biosistemas, pertence á Universidade de Santiago de Compostela, situado na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus de Lugo. Centra o seu ámbito de investigación, nas smart farming e o desenvolvemento sustentable do mundo rural, tanto para empresas , particulares e Administracións públicas. Cunha visión de bioeconomía circular, a eficiencia e a sustetabilidade son eixos transversais da nosa actividade investigadora


MÁIS INFORMACIÓN
ÚLTIMAS NOVAS

Madera de eucalipto para ver si se pode usar para fabricar toneis

28/02/2023

O grupo BioMODEM, da Escola Politécnica Superior de Enxeñería de Lugo, (Universidade de Santiago de Compostela), está levando a cabo un estudo sobre os usos alternativos da madeira de eucalipto do noroeste peninsular. En concreto, estase a avaliar se a madeira pode ser empregada pola industria da tonalería.

En este traballo contan coa colaboración da empresa Ence-Enerxía e Celulosa, que ha cedido dicha madeira de eucalipto. Da man da firma de aproveitamento Forestal Ría de Abres, que preparou a madeira para as probas, Ence realizou a entrega da mesma madeira os investigadores responsables do equipo, quen realizarán os estudos.

Nesta primeira etapa, sobre a madeira cedida realizaranse análises das propiedades físico-mecánicas (porosidade, tamaño do anel, densidade, resistencia a flexión…) e tamén as das propiedades químicas, organolépticas u outras que poidan ser de interese para este tipo de industria.

A investigación está liderada por Héctor Rivada, dentro do Departamento de Enxeñería Agroforestal, sendo os titores os profesores Pablo Vila e Adriana Conde”. Na ultima etapa, segundo os resultados que se obteñan, determinaremos  a idoneidade da madeira de eucalipto e a súa adecuación para diferentes tipos de bebidas (coma o viño), e levaremos a cabo ensaios empíricos”, indican os investigadores. Este tipo de análise realizouse previamente con outras especies, coma carballo, castaño e acacia.


VER MÁIS NOVAS


BioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto