Grupo de Investigación GI-1720

Universidad Santiago de Compostela

O grupo de investigación BioMODEM, acrónimo de Modelización, Enerxía e Mecanización en Biosistemas, pertence á Universidade de Santiago de Compostela, situado na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus de Lugo. Centra o seu ámbito de investigación, nas smart farming e o desenvolvemento sustentable do mundo rural, tanto para empresas , particulares e Administracións públicas. Cunha visión de bioeconomía circular, a eficiencia e a sustetabilidade son eixos transversais da nosa actividade investigadora


MÁIS INFORMACIÓN
ÚLTIMAS NOVAS

BioModem participa como socio no proxecto MILLOPRECISO Agricultura de Precisión con Millo Forraxeiro en Galicia

10/11/2022

O proxecto centrarase no desenvolvemento da agricultura de precisión en Galicia en maíz forraxeiro, técnica agrícola que permite unha xestión eficiente de recursos mellorando a produtividade dos cultivos.

Proponse desenvolver un procedemento de elaboración de mapas de rendemento que depure os erros que aparecen nos datos en bruto rexistrados polas colleitadoras autopropulsadas de forraxe. Co adecuado tratamento da información poderase xerar un maior valor engadido ao utilizar os mapas de rendemento para optimizar as doses de sementeira e de fertilizantes no cultivo do millo forraxeiro en Galicia. Mediante a análise da calidade dos datos obtidos polas máquinas, establecerase un método de procesamento para depuralos e obter mapas que poidan ser utilizados para mellorar a eficiencia do sistema de produción do millo forraxeiro en Galicia.


VER MÁIS NOVAS


BioMODEM - Enxeñaría de Biosistemas
Universidade de Santiago de Compostela - Escola Politécnica Superior de Enxeñaría
R/ Benigno Ledo, Campus Terra · 27002 Lugo · (España)
Telf: +34 982 823 304 · E-mail:  info@biomodem.es

 

Esta páxina web foi financiada polas Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, na modalidade de grupos con potencial de crecemento no ámbito do Sistema universitario de Galicia concedidas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e pola Consellería de Economía, Emprego e Industria (RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018). Dende o ano 2008, BioMODEM vén recibindo a designación de Grupo con Potencial de Crecemento pola Xunta de Galicia.

  @ 2020 BioMODEM ENXEÑARÍA DE BIOSISTEMAS   |   Aviso Legal   |  Política de Privacidad   |   Política de Cookies   |   Contacto